Architectuur Lokaal #62

Lente 2008
Interview met minister Cramer Over de rol van het rijk, provincie en lokale bestuurders in een Mooi Nederland. Burgemeester zoekt woning: De zoektocht naar een nieuwe ambtswoning in Rotterdam legt een gebrek aan kennis over duurzaam bouwen bloot. Architectuurbeleid in Denemarken: Sinds kort heeft Denemarken een nationaal architectuurbeleid en een heuse architectuurcanon.

Download pdf (gratis)