Architectuur Lokaal #61

Winter 2007
Procesfetisjisme gaat ten koste van ontwerp. De VROMraad komt met een advies over Ruimtelijke Kwaliteit. Annemiek Rijckenberg licht vast een tipje van de sluier. Zorg 2025, Gebouwen voor de toekomst: Het Bouwcollege gaat meer nadruk leggen op ontwerp en innovatie; wet- en regelgeving verdwijnen naar de achtergrond. Ghanese woongemeenschappen in de Bijlmer: Stichting ArchAfrika doet onderzoek naar hedendaagse en toekomstige woonbehoeften van Afrikaanse bewoners.

Download pdf (gratis)