Architectuur Lokaal #60

Speciale uitgave van het kwartaaltijdschrift van Architectuur Lokaal, 2007
BOOST! next Opdrachtgeverschap in de 21ste eeuw.
Analyse van het opdrachtgeverschap in de 21ste eeuw, waarmee beter zicht wordt geboden op de bouwpraktijk waarin architectuur in de 21ste eeuw tot stand komt. Oproep aan de Nederlandse gemeenten om hun bestuurskracht te versterken en zich in de 21ste eeuw opnieuw als een sterke partner in het bouwproces te manifesteren. Oproep aan het kabinet om in de nieuwe beleidsperiode aan lokale opdrachtgevers de nodige ondersteuning te bieden. Praktijkvoorbeeld De bouw van het nieuwe stadshart van Almere. Terugblik naar het opdrachtgeverschap in de 20ste eeuw. 20 jaar geleden deed de Werkgroep 5x5 in zijn manifest Wonen in de jaren ’90 een oproep aan de gemeenten tot Kwaliteit van Stedebouw en Volkshuisvesting. De acties van de Werkgroep 5x5 droegen bij aan de komst van de eerste architectuurnota Ruimte voor Architectuur.

Download pdf (gratis)