Boost!

Speciale uitgave van het kwartaaltijdschrift van Architectuur Lokaal, 2006
Impuls voor publiek opdrachtgeverschap.
Een impressie van de landelijke manifestatie BOOST! Impuls voor publiek opdrachtgeverschap die Architectuur Lokaal op 18 oktober 2006 organiseerde in de Passenger Terminal Amsterdam. 450 opdrachtgevers uit het hele land kwamen bijeen om te discussiëren over opdrachtgeverschap en samenwerking tussen publieke en private partijen. Gemeentebestuurders, projectontwikkelaars, woningcorporaties, architecten en ambtenaren zochten naar opstekers en oplossingen bij belangrijke opgaven zoals centrumvernieuwing, bedrijventerreinen en gebiedsontwikkeling. Praktijkvoorbeelden uit heel Nederland boden stof tot soms stevige confrontaties.

Download pdf (gratis)