Architectuur Lokaal #50

Herfst 2005

Herstructurering: een taaie opgave Bouwen in de wederopbouwstad. Huizen voor nieuwe Hoogvlieters Co-Housing voor musici en eco's. Een doos als ontwerp-opgave Over bedrijfshallen en bedrijventerreinen.


Download pdf (gratis)