Architectuur Lokaal #38

Herfst 2002
Wervende architectuur Aandacht voor kwaliteit in de architectuurnota van het ministerie van Defensie. Op geest en grond Behoud en ontwikkeling van de bollenvelden. Particulier opdrachtgeverschap in Roombeek Herbouw rampgebied Enschede.

Download pdf (gratis)