Architectuur Lokaal #31

Lente 2001
De verbouwing van het Rijksmuseum. Retro-architectuur in revisie. Belvedere Raakvlakken tussen oud en nieuw. De ontwerpopgaven in de Vijfde Nota Nota Wonen U en ik als spil van het Nederlandse woonbeleid.

Download pdf (gratis)