Architectuur Lokaal #25

Herfst 1999
Sluimerende Silhouetten. Cultuurhistorie, functieverandering en nieuwbouw in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Verandering in beleid zorgt voor verandering in gebruik.Natuur en landschap op militair oefenterrein Leusderheide. Geleid door kwaliteit Ruimtelijke ordening in het landelijk gebied

Download pdf (gratis)