Architectuur Lokaal #24

Juli 1999
Vormgeven aan een nieuwe schaal.Verknopen van steden aan infrastructurele netwerken. Cultuurhistorie als kwaliteitsimpuls Nota Belvedere als opmaat voor de 5de Nota Ruimtelijke Ordening. POP in Drenthe Het eerste provinciaal omgevingsplan.

Download pdf (gratis)