Architectuur Lokaal #19

Lente 1998
Ruimte en cultuur in de politiek Vijf verkiezings- programma's vergeleken. Buitengebieden in het Noorden Tribunaal over aantasting Groninger landschap. Eerste kwartaalbericht van het steunpunt Zorgvuldigheid bij wedstrijden neemt toe. Restaureren, toekomst voor verleden Informatieboek voor monument-eigenaren.

Download pdf (gratis)