Architectuur Lokaal #13

Zomer 1996
Europees misverstand Over aanbesteding van architectuur binnen de Richtlijn Diensten. Middelburg, de ontvoerde stad Problematiek van een historisch stadshart.
Drentse Welstandsprijs voor het Noorder Dierenpark Emmen Een keuze uit gebouwen voor recreatie en horeca. Intermezzo Gemeentelijk opdrachtgeverschap in de kunstensector.

Download pdf (gratis)