Architectuur Lokaal #12

Zomer 1996
Ruimtelijke kwaliteit in Westerbork Beeldkwaliteitplan verankerd in bestemmingsplan. Bedrijfsterrein Ontwerpkwaliteit als stimulans voor economische activiteit. De Nieuwe Kaart van Den Haag Debat over de nota 'Haagse architectuur'.

Download pdf (gratis)