Amsterdam – ARCAM

ARCAM is als stichting opgericht in 1986 en richt zich met haar activiteiten op Amsterdam en omstreken. ARCAM wil een zo groot mogelijk publiek bereiken om het draagvlak voor de architectuur te verbreden en speelt in op actuele thema's en ontwikkelingen in en om Amsterdam die de aandacht vragen, zodat de discussie over de toekomst voortdurend kan worden gevoerd.
ARCAM fungeert ook als coördinatiecentrum en onderhoudt daartoe voortdurend contact met een groot aantal instellingen om bestaande programma's te ondersteunen en op elkaar af te stemmen, en nieuwe activiteiten te initiëren.

ARCAM
Architectuur Centrum Amsterdam
Prins Hendrikkade 600
1011 VX Amsterdam
T 020-6204878
E arcam@arcam.nl