Apeldoorn – Herijking Vinexwijken Woudhuis en Osseveld-Oost

20-21 juni 2015

DVDA Apeldoorn_In het kader van het landelijke thema ‘Het Jaar van de Ruimte’ schenkt Architectuurcentrum Bouwhuis rond de Dag van de Architectuur dit jaar aandacht aan de Vinexwijken Woudhuis en Osseveld-Oost. Bouwhuis wil opnieuw kunnen bepalen of de wijken Woudhuis en Osseveld-Oost aan de normen voldoen zoals die vijfentwintig jaar geleden zijn opgesteld. Welke veranderingen hebben er nadien plaats gevonden die tot verbetering of verslechtering hebben geleid? Welke toekomstige wensen leven er?

Nieuw onderzoek wijst uit dat Vinexwijken niet de horrorbuurten zijn waarvoor ze vaak door tegenstanders gehouden worden. Hun sociale status is groot en stijgt, blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ondanks negatieve beeldvorming blijven de nieuwbouwbuurten aantrekkelijk voor mensen met een hoog inkomen en een hoge opleiding.
Bouwhuis wil peilen of deze wijken nog steeds zo aantrekkelijk zijn en welke buurtinitiatieven er worden genomen om het wonen aantrekkelijk te houden.
In de wijken wonen met name veel jongeren. Bouwhuis wil in samenwerking met de wijkraad een prijsvraag organiseren onder jongeren over de meest geliefde openbare plekken in de wijk en waarom deze plekken worden gekozen. ‘Wat is je droomplek?’  Maar ook in discussie met de jongeren over wat er in hun ogen ontbreekt en welke bijdrage ze daaraan zouden willen leveren. Hiermee wil Bouwhuis jongeren kritisch leren kijken naar hun wijk.

Meer informatie over het programma volgt op:
www.architectuurcentrumbouwhuis.nl