Analyse aanbestedingen architectuuropdrachten

Archief onderzoek | 4 december 2009 | Amersfoort

Bij de 2e EU Aanbestedingendag op 3 december 2009 werd het onderzoeksrapport 'Aanbesteding van architectuuropdrachten sinds het BAO' gepresenteerd.

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal onderzocht alle Nederlandse aanbestedingsprocedures (nationaal en Europees) van architectendiensten die tussen 16 juli 2005 (inwerkingtreding BAO) en 1 november 2009 openbaar aangekondigd werden op de Aanbestedingskalender en/of TED.

Onder een architectuuropdracht verstaat het Steunpunt een opdracht waarin om een architectonisch ontwerp wordt gevraagd (architectendiensten dan wel ontwikkelingsopdrachten met een ontwerpcomponent).

Het rapport kunt u hier.