Gemeente Almere

winy maas2008 - (beëindigd) | Winy Maas | stadsbouwmeester | supervisor
Winy Maas werd in 2008 door de gemeente Almere aangetrokken als stadsbouwmeester om de schaalsprong in goede banen te leiden. Vanaf 2012 werkte hij als supervisor om de stedenbouwkundige plannen voor de groei van Almere te bewaken en te begeleiden. De gemeente wilde in 2015 en 2016 verder invulling geven aan de rol van de supervisor. Winy Maas is medeoprichter en hoofdarchitect van MVRDV.

 

2002 - 2006 | Francine Houben | stadsbouwmeester
Francine Houben was stadsbouwmeester van de gemeente Almere van 2002 tot 2006. Haar functie stond vastgelegd in een plan van aanpak en goedgekeurd in een raadsbesluit (extern, op uurtarief). Als stadsbouwmeester adviseerde zij het College van B&W over de visie op de ontwikkeling van de gemeente, waarbij de nadruk eerder op stedenbouw dan op architectuur lag. Francine Houben is oprichter en creatief directeur van Mecanoo.