Gemeente Almere

winy maas2008 - 2013, Winy Maas, stadsbouwmeester/supervisor
De laatste stadsbouwmeester van de gemeente Almere was Winy Maas, medeoprichter en hoofdarchitect van MVRDV.
Hij werd in 2008 door de gemeente aangetrokken om de schaalsprong in goede banen te leiden. Vanaf 2012 werkte hij als supervisor om de stedenbouwkundige plannen voor de groei van Almere te bewaken en te begeleiden. Maas zag zijn rol primair als kwaliteitsbewaker, stelde hij toen in zijn inaugurele rede. Daarbij hield hij vast aan de bestaande kwaliteiten van Almere – het riante groen/blauwe raamwerk – en zette hij in op de ontwikkeling van Almere als netwerkstad. Hij gaf aan dat hij kwaliteit niet van bovenaf wil dicteren: ‘De opgave voor ons, architecten, is om mensen te verleiden hun eigen groene droom te verwezenlijken. Ik zie het Almere van de toekomst als een eindeloos veranderende plantage.’
Het supervisorschap van Winy Maas liep  tot eind 2013; daarna wilde de gemeente verder invulling geven aan de rol van supervisor. MVRDV ontwierp de concept structuurvisie Almere 2.0, de ontwikkelingsstrategie voor Almere Oosterwold en het plan voor de Floriade 2022.

 

Voorganger:
2002 - 2006 | Francine Houben, stadsbouwmeester
Francine Houben was stadsbouwmeester van de gemeente Almere van 2002 tot 2006. Haar functie stond vastgelegd in een plan van aanpak en goedgekeurd in een raadsbesluit (extern, op uurtarief). Als stadsbouwmeester adviseerde zij het College van B&W over de visie op de ontwikkeling van de gemeente, waarbij de nadruk eerder op stedenbouw dan op architectuur lag. Francine Houben is oprichter en creatief directeur van Mecanoo.