Wageningen – Ahoi

Ahoi, centrum voor landschap, kennis en debat heeft als doel om de kennis en interesse op het gebied van landschapsontwikkeling, stedenbouw en architectuur te verbreden en te verdiepen. Het organiseren van interessante en vernieuwende ontmoetingen over en met het landschap in en om de stad vormt een belangrijk bestanddeel van de activiteiten.

Ahoi wil een ontmoetingsplek zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van het landschap en de stad. Soms ligt het accent op kennisoverdracht, dan weer op discussie of ontspanning.
Ahoi is aktief op drie schaalniveaus. De landschappelijke en ruimtelijke kwesties in Wageningen en omgeving vormen de publieksgerichte lokale focus. Op de regionale schaal van Oost-Nederland wil Ahoi een platform bieden waar vakgenoten in gesprek raken met overheden, projectontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en burgers.
En Ahoi vormt een landelijk toneel voor kennisverbreding en het vakdebat over de landschapsarchitectuur en de ruimtelijke ordening.
Ahoi levert ook een bijdrage aan het onderwijs met excursies en lezingen voor scholieren en studenten.

Ahoi
Schip van Blaauw
Gen. Foulkesweg 72
6703 BW Wageningen
T 0317-425880
E info@ahoi-landinzicht.nl