Haarlem – ABC

Het ABC Architectuurcentrum Haarlem (kortweg ABC) is in 1989 opgericht en is een stichting. Het ABC heeft in de eerste plaats als doel het bevorderen van de belangstelling voor de gebouwde omgeving in Haarlem en de regio Kennemerland. Daarnaast wil het ABC ook de kwaliteit van die gebouwde omgeving in deze stad en de regio bevorderen.

 

 
ABC
Architectuurcentrum Haarlem
Groot Heiligland 47
2011 EP Haarlem
T 023-5340584
E info@architectuurhaarlem.nl