Aanmelding excursie herbestemming #4 naar Gouda geopend

Archief excursie | 18 april 2012 | 12:00 - 17:30 | Gouda

De eerstvolgende Architectuur Lokaal-excursie naar herbestemmingsprojecten vindt plaats op 18 april in Gouda. U kunt zich nu aanmelden voor deelname.

Herbestemming van stedelijke gebieden wordt de komende jaren alleen maar belangrijker. Het is een goed middel voor het versterken van bestaande kwaliteiten en kan een belangrijke impuls vormen voor gebiedsontwikkeling. Daarbij kan ook ruimte worden geboden aan initiatieven van onderop. Dat werkt het best als er ook sprake is van een bredere stedenbouwkundige visie op de omgeving als geheel. Er is geen standaard aanpak, maar op tal van plaatsen zijn leerzame ervaringen opgedaan.

Bij de excursies van Architectuur Lokaal staan praktijkervaringen centraal. Deelnemers maken kennis met inspirerende voorbeelden en komen in contact met de opdrachtgevers, ontwerpers en gebruikers. Deze geven ter plekke een toelichting op succes- en faalfactoren.

De excursies vinden telkens plaats op een middag en starten met een lunch. De locaties worden per bus bezocht. De kosten per excursie bedragen € 130,00 excl. btw.

Excursie herbestemming #4 Gouda, 18 april 2012
Start: om 12.00 uur met lunch in de Goudse Praktijk, adres E. Wolffstraat 1
Einde: 17.30 uur terug naar Station Gouda

Te bezoeken projecten:

De voormalige Kadeschool
Deze voormalige basisschool - en rijksmonument sinds 2000 - is sinds 2010 in gebruik als gezondheidscentrum. Opdrachtgever: Hans Jacobsz Rosier, Jan Boom (osteopaten) en Tjeu Bonten (architect); architect Tjeu Bonten.

SPA Gouda
Het voormalige badhuis uit 1922 wordt herbestemd tot hammam, suana- en behandelruimtes, opening in 2012. Opdrachtgever: Samir en Nelleke Mesic, architect: Frank Goppel Architekten

De Lichtfabriek
De bestaande monumentale lichtfabriek wordt getransformeerd tot entree- en lobbyruimte, congreszalen en café-restaurant . Daarnaast vindt nieuwbouw plaats van 72 woningen en een hotel. Opdrachtgever: Bontebal Vastgoed, architect: Venster Architekten.

Gebied rondom Nieuwehaven 203
Voormalige papierfabriek annex drukkerij is in 1997 getransformeerd tot een gebouw met kantoren en Amerikaanse lofts. Ontwikkelaar, architect: aA atelierArchitecten

U kunt zich aanmelden voor deelname via het aanmeldformulier.

Binnenkort volgt nadere informatie over de twee volgende herbestemmings-excursies naar Utrecht (23 mei) en Arnhem (27 juni). Als u zich hiervoor al wilt aanmelden kan dat door een mail te sturen naar margot.dejager@arch-lokaal.nl.