Voortzetting excursiereeks herbestemming: #5 Utrechts erfgoed

Archief excursie | 23 mei 2012 | 12:00 - 17:30 | Utrecht

Op 23 mei kunt u een bezoek brengen aan erfgoed uit de Utrechtse Middeleeuwen en de twintigste eeuw dat is getransformeerd en nu ruimte biedt aan startende ondernemers en maatschappelijke functies als zorg, onderwijs en welzijn. Daarnaast is tijdens de excursie herbestemming #5 aandacht voor particuliere initiatieven waarbij bestaande panden zijn herbestemd tot woningbouw.

 

Excursie herbestemming #5 Utrecht, 23 mei 2012
start: 12.00 uur
einde: 17.30 uur

Te bezoeken projecten:

Bartholomeus Gasthuis
Al zes eeuwen lang is dit een huis waar ouderen wonen, leven en zorg ontvangen. Het complex met zijn Middeleeuwse kern hield een zorgfunctie, maar is grondig aangepast aan de verschuiving naar kleinschalige zorg en wijkgerichte dienstverlening. Opdrachtgever: Bartholomeus Gasthuis;  Architect: op ten noort blijdenstein (ONB)

Vorstelijk Complex
In twee schoolgebouwen uit de jaren 20 en 30 werd plek gemaakt voor een theater, een welzijnscentrum en een horecavoorziening. Met deze combinatie geeft de gemeente Utrecht de wijk een nieuwe impuls. Achter de schermen blijft een onderwijsfunctie bestaan: elk van de drie organisaties in het Vorstelijk Complex heeft leerplekken voor mensen uit de buurt. Opdrachtgever: Stadsontwikkeling Gemeente Utrecht; architect: op ten noort blijdenstein (ONB)

NUtrecht
Deze door Sybold van Ravesteyn ontworpen busremise moet een plek van ontmoeting worden tussen startende zzp-ers en multinationals. Op een laagdrempelig manier kunnen jongeren een bedrijfsruimte huren en hun creatieve of kunstzinnige diensten in de praktijk brengen onder het motto van leren door proberen. Opdrachtgever: Nutrecht; visieontwikkeling: Felipe van Laar, Ontwerpbureau +bindfabriek

Dutch Health Tec Academy
Een leegstaand complex uit 1969 op bedrijventerrein Overvecht is getransformeerd tot onderwijslocatie voor vakopleidingen in gezondheidstechniek. De locatie biedt opleidingen op mbo-niveau, aansluiting naar hbo-opleidingen en na- en bijscholing voor vakmensen die ontwerpen, vervaardigen en verkopen. Dat vraagt ook om een inspirerende omgeving. Opdrachtgever: Dutch Health Tec Academy, het SVGB Kennis- en opleidingencentrum en de Kroongroup; architect: JHK Architecten

Gymzaalwoning
In de gymzaal, de kleedkamers en de lerarenkamer van een voormalig schoolgebouw aan de Oudegracht is nu een woning gerealiseerd naar ontwerp van Zecc architecten. De overige ruimten van het schoolgebouw zijn door een ontwikkelaar gebouwd. Opdrachtgever: particulier; architect: Zecc architecten

U kunt zich aanmelden voor deelname via het aanmeldformulier. De kosten voor de excursie bedragen € 130,00 excl. btw. Heeft u vragen? Mail naar margot.dejager@arch-lokaal.nl

Achtergrondinformatie
Herbestemming van stedelijke gebieden wordt de komende jaren alleen maar belangrijker. Het is een goed middel voor het versterken van bestaande kwaliteiten en kan een belangrijke impuls vormen voor gebiedsontwikkeling. Daarbij kan ook ruimte worden geboden aan initiatieven van onderop. Dat werkt het best als er ook sprake is van een bredere stedenbouwkundige visie op de omgeving als geheel. Er is geen standaard aanpak, maar op tal van plaatsen zijn leerzame ervaringen opgedaan.

Bij de excursies van Architectuur Lokaal staan praktijkervaringen centraal. Deelnemers maken kennis met inspirerende voorbeelden en komen in contact met de opdrachtgevers, ontwerpers en gebruikers. Deze geven ter plekke een toelichting op succes- en faalfactoren.

De excursies herbestemming vinden telkens plaats op een middag en starten met een lunch. De kosten per excursie bedragen € 130,00 excl. btw.