Aanbesteden met KOMPAS light 2.0: ‘Appeltje, eitje’

Archief bijeenkomst | 25 november 2011

Op de 3e EU Aanbestedingendag over beter aanbesteden van architectuuropdrachten is, onder grote publieke belangstelling, de vernieuwde digitale handleiding KOMPAS light 2.0 gepresenteerd door Architectuur Lokaal. Afgesproken is dat het Steunpunt een alternatief voor het aanbesteden in de vorm van een KOMPAS Open Oproep zal maken. Ook bleek er belangstelling voor een handige digitale leidraad KOMPAS DB voor het aanbesteden van geïntegreerde opdrachten voor aannemers met een architect (de zogenoemde design build opdrachten). Rijksbouwmeester Frits van Dongen zal het voortouw nemen voor vervolgacties in de afstemming met betrokken partijen in de Regiegroep Europees Aanbesteden.

Directeur Monika Chao van het Instituut voor Bouwrecht noemde KOMPAS light 2.0 een ‘prachtinstrument’. Volgens Guust Linders van de VNG is het opstellen van een aanbestedingsleidraad met KOMPAS light 2.0 ‘appeltje, eitje’. De VNG zal KOMPAS light 2.0 actief promoten onder de Nederlandse gemeenten.Volgens Norbert van Doorn, voorzitter NLPB, kunnen ook bouwmanagers er dankbaar gebruik van maken en zich met KOMPAS light 2.0 sterker richten op een goede vraagstelling.

Steeds meer aanbestedende diensten willen architecten juist selecteren op creativiteit, maar zij lopen vast in de aanbestedingsregels. Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen werkt met Architectuur Lokaal aan verdere ontwikkeling van de zogenoemde Open Oproep, die in Vlaanderen reeds succesvol in gebruik is. Swinnen stelde voor, van onderaf richting Europa te werk te gaan. BNA voorzitter Willem-Hein Schenk is ervan overtuigd dat een Kompas Open Oproep kan bijdragen aan de verbetering van de Nederlandse aanbestedingspraktijk.

Cor Notenboom (BAM Utiliteitsbouw) ontkrachtte het vooroordeel dat aannemers zich niet zouden willen onderscheiden door intensieve samenwerking met een architect gedurende het gehele proces. Proportionaliteit en lasten zijn volgens Notenboom (tevens vertegenwoordiger van Bouwend Nederland) de grootste problemen. Hij kan zich voorstellen dat een KOMPAS DB wordt ontwikkeld; in de praktijk ervaart hij hoe lastig het voor aannemers is om zich te onderscheiden in een aanbestedingsprocedure. Erik Ziengs, aanbestedingsspecialist van de VVD in de Tweede Kamer, pleit ervoor om de Gids Proportionaliteit in de nieuwe Aanbestedingswet op te nemen.

Veruit de meeste aanbestedingen hebben betrekking op scholenbouw, maar in de praktijk blijkt de afstand tussen kennis van bouwen en kennis van onderwijs groot. Ook het incidentele karakter van het opdrachtgeverschap bij scholenbouw is een probleem. Voorzitter Felix Rottenberg waarschuwde voor het oprichten van weer een nieuw kenniscentrum, zonder aansluiting op de bestaande kennis en ervaring. Hij wees daarbij op de rol die Architectuur Lokaal en het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden daarbij zouden moeten blijven spelen.

Rijksbouwmeester Frits van Dongen sloot af met een krachtig pleidooi voor de verbetering van architectenselecties, waarbij aandacht is voor creativiteit, mededinging, vakkundigheid, transparantie en dialoog. Als voorzitter van de regiegroep Europees Aanbesteden neemt hij het initiatief voor verdere verbeteringen van het aanbesteden van architectuuropdrachten.

KOMPAS light 2.0 is vanaf heden beschikbaar op www.ontwerpwedstrijden.nl .
De resultaten van de 3e EU Aanbestedingendag worden begin 2012 gepubliceerd in een speciaal themanummer van het tijdschrift Architectuur Lokaal.

U kunt het persbericht hiernaast downloaden