3 Aanbevelingen uit de creatieve industrie voor het regeerakkoord

nieuwsbericht | 13 maart 2017
Maquette Tolhuistuin - Foto Noël Loozen

Foto Noël Loozen

De Nederlandse creatieve industrie biedt een nieuw kabinet haar kennis, kunde en creativiteit aan bij het oplossen van grote vraagstukken waarvoor we de komende jaren gesteld worden, zoals de ruimtelijke gevolgen van klimaatadaptatie en de keuze voor duurzame energie, het realiseren van één miljoen nieuwe woningen, aanpassing voor krimp in de regio, vormgeven aan veranderingen in zorg en onderwijs en het bestrijden van maatschappelijke tweedeling.

In de brief die vandaag werd verstuurd aan de leiders van de tien grootste politieke partijen, doen de ondertekenaars drie aanbevelingen.

  1. Betrek ontwerpers vanaf het eerste begin bij de vraag ‘wat staat ons precies te doen voor het Nederland van morgen’ en formuleer als opdrachtgever en ontwerper sámen de antwoorden.
  2. Kies in publieke projecten voor duidelijk zichtbare toegevoegde waarde van ontwerp. Het zijn iconen van het nieuwe Nederland en overtuigend bewijs van onze ontwerpkracht.
  3. Zorg dat al het beschikbare talent kan meedingen naar uitdagende opdrachten door innovatieve en toegankelijke aanbestedingen.

Dit appèl aan de politiek werd op initiatief van de Rijksbouwmeester en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op 1 maart jongstleden geformuleerd door een brede vertegenwoordiging van de creatieve industrie in de IJ-zaal van De Tolhuistuin in Amsterdam.

Klik hier voor de volledige tekst van de brief, de complete lijst van ondertekenaars en adherente.

 


Download pdf (gratis)