Publicatietype

Overige

Onze Bruggen

Architectuur Lokaal, 2008

Publicatie over het opdrachtgeverschap bij zes bruggen, waarmee Architectuur Lokaal wil bijdragen aan een goede voorbereiding op de bouwplannen waar opdrachtgevers in de Nederlandse gemeenten de komende tijd mee te maken krijgen. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.

Gratis

GratisBestel

PANORAMA NL<>SC

Expertmeeting Nederland - Schotland over landschap Architectuur Lokaal en Scottish Executive, 2007

Verslag van de uitwisseling tussen 60 Nederlandse en Schotse bestuurders, opdrachtgevers, ontwerpers en beleidsmakers in Glasgow over landschap. Hoe kan cultuurhistorisch landschap worden ingepast in nieuwe ontwikkelingen?

Architectuur op bedrijventerreinen

Inspirerende voorbeeldenProvincie Utrecht i.s.m. Architectuur Lokaal, 2007

Inspiratieboek met ervaringen van gemeenten en voorbeelden van bedrijfsgebouwen uit verschillende sectoren. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.

Uitverkocht

De Juiste Mix

Verbetering van bedrijventerreinen in de stadMinisterie van Economische Zaken, 2006

Publicatie bij de prijsvraag 'Verbeter de architectuur van bedrijventerreinen' georganiseerd door Architectuur Lokaal in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Gratis

GratisBestel

Beleid van gemeentebestuurders als opdrachtgever

Architectuur Lokaal, 2006

Rapport van de vierjaarlijkse enquête ruimtelijke beleid van Architectuur Lokaal onder de Nederlandse wethouders Ruimtelijke Ordening bij de afsluiting van de raadsperiode tot 2006. De enquête werd uitgevoerd in samenwerking met TNS NIPO, Federatie Welstand en VNG.

PANORAMA NL<>VL

Expertmeeting Nederland - Vlaanderen over opdrachtgeverschapArchitectuur Lokaal en Atelier Lokale Architectuuropdrachten, 2005

Verslag van de uitwisseling tussen 60 Nederlandse en Vlaamse bestuurders, opdrachtgevers, ontwerpers en beleidsmakers ten huize van de Vlaams Minister president Yves Leterme in Brussel in 2004. Ter discussie stond de kwaliteit van opdrachtgeverschap en architectuurbeleid en in Nederland en

Woning op maat

Visioen en werkelijkheid van flexibel bouwenArchitectuur Lokaal, 2005

In deze publicatie staat het Flexibel Bouwen centraal. Aan de hand van zes grotendeels gerealiseerde projecten wordt het principe van aanpasbaar en levensloopbestendig bouwen toegelicht.

GratisBestel

Ontwerpen met Welstand

Deel IArchitectuur Lokaal, 2005

Praktijkexperiment als gevolg van de wijziging van art 12 van de Woningwet met de gemeente Neerijnen, Bussum, Enschede en Leiden, waarbij de werking van de nieuwe wordt verkend: Wat betekenen de criteria in de gemeentelijke welstandsnota’s voor het ontwerp? De resultaten zijn nader besproken met

Uitverkocht - Download pdf (gratis)

Ontwerpen met Welstand

Deel II Welstandscriteria en resultaatArchitectuur Lokaal, 2005

Resultaten van het symposium over ervaringen van gemeenten met het formuleren van welstandscriteria, de toepasbaarheid, de communicatie met bewoners en de specifieke ervaringen van de eigenbouwer op vrije kavels en andere vormen van particulier opdrachtgeverschap. Met voorbeeldprojecten die inzicht

Werk in uitvoering

Opdrachtgevers en bedrijventerreinenArchitectuur Lokaal, 2005

Een korte film over de vier bedrijventerreinen IJsseloord 2 in Arnhem, Apeldoorn Noord in Apeldoorn, Rivierzone in Vlaardingen en Flight Forum te Eindhoven.

 

Gratis

GratisBestel