Publicatietype

Overige

Stadsarchitecten en Stadsbouwmeesters

Architectuur Lokaal en Rijksbouwmeester, 2010

Samen met de Rijksbouwmeester, de Stadsarchitect van Amersfoort en de Stadsbouwmeester van Haarlem inventariseerde Architectuur Lokaal de stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten: wie van hen beschikken over een stadsarchitect of -bouwmeester als onafhankelijke adviseur van ruimtelijke

GratisBestel

Beleid en uitvoering van lokaal opdrachtgeverschap 2006 – 2010

Ruimtelijke opgavenArchitectuur Lokaal, 2010

Rapport van de vierjaarlijkse enquête ruimtelijke beleid van Architectuur Lokaal onder de Nederlandse wethouders Ruimtelijke Ordening bij de afsluiting van de raadsperiode tot 2006. De enquête werd uitgevoerd in samenwerking met TNS NIPO, Federatie Welstand en VNG.

Uitverkocht

Uitverkocht - Download pdf (gratis)

VINIX, VINEX, VINEXT

Gemeente Haarlemmermeer, december 2009

Deze uitgave verscheen bij het gelijknamige symposium over de Vinex-opgave in de gemeente Haarlemmermeer op 10 december 2009. De uitgave bevat een overzicht van 15 jaar Vinex met onderzoeken, interviews, fotoreportages en persoonlijke herinneringen. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur

Uitverkocht

Van oude gebouwen en nieuwe functies

Herbestemming voor wonen met zorg Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Architectuur Lokaal, 2009

Onderzoek van Architectuur Lokaal in opdracht van Aedes Actiz Kenniscentrum Wonen Zorg en in samenwerking met RIGO Research en Advies naar de ervaringen met de herbestemming van gebouwen voor woonzorgprojecten.

Europa en de architecten

Stand van zaken in de discussie over Europese aanbestedingen van architectendienstenAtelier Rijksbouwmeester, 2009

Deze publicatie bevat een inventarisatie van de problemen zoals die zijn geïnventariseerd door het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal, verslagen van de gesprekken met publieke opdrachtgevers, architecten en adviseurs, het advies van Jan Brouwer, en een

Uitverkocht - Download pdf (gratis)

Er komt iets van de grond

Met opdrachtgevers in het landelijk gebiedArchitectuur Lokaal, 2009

Publicatie over kwaliteitsteams, landschapscoördinatoren en het veranderende Nederlandse landschap, met fotografie van Theo Baart. Het boek is gebaseerd op een telefonische enquête onder vijftig gemeenten met een Landschapsontwikkelingsplan en een met de Federatie Welstand georganiseerde

GratisBestel

Rotterdam Maaskantprijs 2008

Stichting Rotterdam-Maaskant, 2008

Adri Duivesteijn winnaar Rotterdam Maaskantprijs 2008

Juryrapport van Architectuur Lokaal voor de Rotterdam Maaskantprijs 2008. Ivo Opstelten, burgemeester van Rotterdam en als zodanig voorzitter van de Stichting Rotterdam-Maaskant, reikte de prijs uit aan Adri Duivesteijn.

De puzzel van kwaliteit

Een analyse van kwaliteitsborging op VINEX-locatiesUitgave van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV), 2008

Vervolg op het essay 'Let op! Kwaliteit', uitgegeven ter gelegenheid van de bijeenkomst '100Q= V²?, kwaliteitsborging op VINEX-locaties' op 10 september 2008.

Let op! Kwaliteit

Een essay over de kwaliteitsborgingOntwikkelingsbedrijf Vathorst Beheer BV, 2008

Deze uitgave verscheen ter gelegenheid van de bijeenkomst 100Q=V²?, kwaliteitsborging op VINEX-locaties' op 10 september 2008.

Uitverkocht - Download pdf (gratis)

Aap noot mis

de basis van de brede schoolArchitectuur Lokaal, 2008

Deze uitgave verscheen bij het gelijknamige landelijke debat over opdrachtgeverschap bij brede basisscholen op 17 maart 2008 in Radio Kootwijk, Apeldoorn. Architectuur Lokaal organiseerde dit debat in samenwerking met het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Uitverkocht - Download pdf (gratis)