Publicatietype

Overige

Een tweede leven

De bijzondere praktijk van zorg en herbestemmenAedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg i.s.m. Architectuur Lokaal, mei 2012

De vergrijzing en de behoefte aan herkenbaarheid en kleinschaligheid versterken de vraag naar geschikt zorgvastgoed. Dit kan lang niet altijd via nieuwbouw; herbestemming is soms gepaster en levert vaak onverwachte kwaliteiten op. Herbestemming is bovendien goed voor de economie, het milieu en onze

27,80 excl. btw en verzendkostenBestel

Bouwcultuur

Investeren in opdrachtgeverschapArchitectuur Lokaal, augustus 2011
Terugblik op twintig jaar ervaring met architectuurbeleid en opdrachtgeverschap als bijdrage aan de gedachtevorming over de toekomst van het architectuurbeleid in Nederland en de rol die Architectuur Lokaal daarbij kan vervullen.Gratis

De Wethoudersapp Herbestemming

Architectuur Lokaal, april 2012

Dit is een app speciaal voor wethouders, maar ook interessant voor andere opdrachtgevers, architecten en beleidsmakers. De eerste in de reeks gaat over herbestemmen.

De Wethoudersapp Herbestemming bundelt de ervaringen van vier wethouders, die deelnamen aan de Opdrachtgeversschool over

Wethouders-estafette

Architectuur Lokaal, april 2012

Zestien Nederlandse wethouders vroegen de afgelopen vier jaar naar elkaars ervaringen bij ruimtelijke opgaven in Nederland. Dwars door partijpolitieke grenzen reiken zij elkaar ideeën aan. Waar kun je een tramhalte op een historisch plein zetten? Wat heeft boortechniek te maken met groen in de

12,50 incl. btw en verzendkostenBestel

In de lucht

Gesprekken over bouwcultuur VS <> NLArchitectuur Lokaal, maart 2012

Het bevorderen van bouwcultuur en opdrachtgeverschap bij stedelijke ontwikkeling staat wereldwijd  op de agenda. Ook in Amerika is aandacht voor het stimuleren en promoten van inspirerend opdrachtgeverschap. Zo worden er cursussen voor burgemeesters als stadsontwerper gehouden. De

12,50 incl. btw en verzendkostenBestel

In the air

Talks on building culture US <> NLArchitectuur Lokaal, march 2012

The promotion of building culture and commissioning is an international topic of heated debate worldwide. In the United States courses for Mayors as city planners are organized. Architectuur Lokaal talked with the Mayor's Institute on City Design, the think-tank Brookings Institute, the The Patron

free (ex. postage and handling)Bestel

Scholenbouw-waaier

Communicatiemiddel bij de bouw en verbouw van huisvesting voor kinderenAtelier Rijksbouwmeester i.s.m. Servicecentrum Scholenbouw, 2011
Praktisch instrument dat gebruikers en opdrachtgevers helpt om ambities ten aanzien van de huisvesting op een eenvoudige manier bespreekbaar te maken.
U kunt de Scholenbouwwaaier bestellen voor € 26,70 inclusief verzendkosten.Bij aanschaf van meerdere scholenbouwwaaiers geldt een gereduceerd
26,70Bestel

Zo kan het ook!

Best practices architectenselectieArchitectuur Lokaal, april 2011

Een goede architectenselectie is wel degelijk mogelijk binnen de (Europese) wettelijke kaders. In dit boek presenteert het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden, dat deel uitmaakt van Architectuur Lokaal, vier essays en 24 interviews met aanbesteders die vertellen over hun

Uitverkocht - Download pdf (gratis)

Het Tweede Begin

Meer doen met bestaand vastgoed in de zorg Architectuur Lokaal, 2011

Onderzoek van Architectuur Lokaal in opdracht van Aedes Actiz Kenniscentrum Wonen Zorg en in samenwerking met RIGO Research en Advies. Tien herontwikkelingsprojecten van vastgoed voor de ouderen- en gehandicaptenzorg.

Samen bouwen aan de stad

Architectuur Lokaal, 2010
Bijzonder vormgegeven uitgave over de activiteiten van het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap dat Architectuur Lokaal in 2010 en 2011 uitvoerde in opdracht van het ministerie OCW. Een "doe" boek over en voor stedenbouw en (collectief) particulier opdrachtgeverschap met kaarten en een
17,50 incl. btw en verzendkostenBestel