Provincie Zuid-Holland

2013 - heden | Abe Veenstra |  provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit

abe veenstraAbe Veenstra is sinds maart 2013 de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) in Zuid Holland. De PARK is een externe adviseur die, vanuit een onafhankelijke positie, het provinciale bestuur en de ambtelijke organisatie adviseert. In de publicatie P.A.R.K. 2013-2015 - Eén landschap maken blikt Abe Veenstra terug op de oogst van twee jaar adviseurschap en kijkt hij vooruit naar de komende periode.

 

 

 

 

2009 - 2012 | Eric Luiten | provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit 

eric luitenDe provincie Zuid-Holland stelde Eric Luiten aan als provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit voor twee dagen per week. Eric Luiten gaf vanuit een onafhankelijke positie gevraagd en ongevraagd advies over ruimtelijke kwaliteit aan het provinciaal bestuur en, op verzoek, ook aan samenwerkingspartners van de provincie.