Projecten

Gebiedsontwikkeling

Cursus herbestemmen en transformeren

Archief opdrachtgeversschool | 2 februari, 15 april en 22 april 2011 | diverse locaties
Besloten werkbijeenkomsten van de Opdrachtgeversschool voor wethouders over de praktijk van herbestemming. De leegstand van kantoren bedraagt bijna 7 miljoen vierkante meter. In winkelstraten staan zo'n 40.000 verdiepingen boven winkels leeg. Dagelijks groeit de leegstand met één extra...

Vinix, Vinex, Vinext

Archief symposium | 10 december 2009 | Hoofddorp
Feestelijk symposium ter afsluiting van de Vinex-opgave in de gemeente Haarlemmermeer. Eerst was er Vinix (geen Vinex), toen Vinex en binnenkort volgt de Vinext (toekomstige gebiedsontwikkeling). De Haarlemmermeer kijkt terug op een vruchtbare bouwperiode van 15 jaar. In die periode zijn ruim...

De Dobbelman in Nijmegen wint de Gouden Piramide 2009

Archief nieuwsbericht | 28 november 2009
De Key/De Principaal, Talis Woondiensten en de gemeente Nijmegen winnen Gouden Piramide 2009 voor het herstructureringsproject “De Dobbelman". Architectuur Lokaal verrichtte ondersteunend werk voor de uitschrijver van deze prijs. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,...

Oberhausen naar de IJ-oevers

Archief uitwisseling | 6 september 2008 | Amsterdam
  Uitwisseling met de gemeente Oberhausen. Een dag rond de IJ-oevers als inspiratie voor vijftig deelnemers waarbij de vernieuwing van het havengebied en de kunst centraal staat. Architectuur Lokaal organiseerde een programma langs de IJ-oevers. Na een start in het Lloydhotel gingen...

Vakdag binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Heijmans

Archief studiedag | 18 juni 2008 | Amsterdam
Vakdag voor 180 ontwikkelaars en andere medewerkers van Heijmans Vastgoed, ter afsluiting van een reeks interne bijeenkomsten over gebiedsontwikkeling. Architectuur Lokaal organiseerde op verzoek van Heijmans een programma over de binnenstedelijke ontwikkelingen rond de IJ-oevers in...

Mooi zo!

Archief lezing | 19 januari 2008
Lezing voor raads- en statenleden van de SP over publiek opdrachtgeverschap bij gebiedsontwikkeling. De Socialistische Partij organiseerde in zijn SP Universiteit-programma voor zijn leden in de Nederlandse gemeenteraden en Provinciale Staten, een driedaagse cursus over ruimtelijke ordening...

Gouden Piramide 2007

Archief prijs | 24 november 2007
De Gouden Piramide 2007 met het thema gebiedsontwikkeling werd uitgereikt aan de Gemeente Enschede voor de wederopbouw en herstructurering van de wijk Roombeek. De Gouden Piramide is de belangrijkste rijksprijs voor opdrachtgeverschap. De prijsronde 2007 was bestemd voor opdrachtgevers...

TU Delft Leerstoel gebiedsontwikkeling

Archief lezing | 20 november 2007
De TU Delft organiseerde de Week van de Gebiedsontwikkeling. Architectuur Lokaal hield een inleiding over de nieuwe rolverdelingen in het opdrachtgeverschap in de 21e eeuw.

Nieuwe toegangen voor de koppen van de Peperklip

Archief prijsvraag | 20 februari 2007 | Peperklip | Rotterdam Feijenoord
Openbare projectprijsvraag voor jonge (interieur)architecten,  uitgeschreven door Vestia Rotterdam Feijenoord. Gevraagd werd om een ontwerp voor de vernieuwing van de entrees van het woongebouw Peperklip, waarbij het gevoel van veiligheid bij de bewoners wordt vergroot. De prijsvraag werd...

Dorpsontwikkeling Achterveld

excursie | discussie | 2007 | Kasteel Groeneveld Baarn
Programma met discussies en excursie over de toekomstige centrumontwikkeling van het dorp Achterveld in de gemeente Leusden. Woningstichting Leusden staat met de gemeente Leusden, de dorpsraad van Achterveld en Alliantie Eemland voor de opgave om in het dorp Achterveld een centrumontwikkeling te...