Internationaal

Nederland/Netherlands

Haarlem – ABC

Het ABC Architectuurcentrum Haarlem (kortweg ABC) is in 1989 opgericht en is een stichting. Het ABC heeft in de eerste plaats als doel het bevorderen van de belangstelling voor de gebouwde omgeving in Haarlem en de regio Kennemerland. Daarnaast wil het ABC ook de kwaliteit van die gebouwde...

Haarlem – Historische Vereniging Haerlem

Historische Vereniging Haerlem Grote Markt 17 201 BC Haarlem T 023-5284411 E info@haerlem.nl

Haarlemmermeer – Podium voor Architectuur Haarlemmermeer

Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol is een regionaal architectuurcentrum met een internationaal netwerk. Als dynamisch kennisplatform treedt het Podium op als monitor en inspirator voor architectonische ontwikkelingen in de regio. Het Podium adviseert op lokaal gebied en fungeert...

Heerlen – SCHUNCK*

In 2008 is het Euregionale architectuurcentrum opgegaan in SCHUNCK*, de presentatie-, collectie- educatie-instelling die is gehuisvest in het monumentale Glaspaleis te Heerlen.  SCHUNCK* wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de architectuur in de (Eu)regio. Alle...

Hoe kom ik ertussen bij gebiedsontwikkeling?

Archief nieuwsbericht | 20 oktober 2016 | 15 december 2016 | 13:30 - 18:30 | Westelijk Handelsterrein Rotterdam
Welke architect droomt niet van meer invloed op het bouwproces en dus grotere controle over het eindresultaat? Misschien lukt dat sneller wanneer je, als architect, het ontwikkelingsproces beschouwt als een continue, multidisciplinaire ontwerpfase waarin geleidelijk een eindbeeld ontstaat. En...

Hoorn – ACH

Architectuurcentrum Hoorn wil  de architectonische kwaliteit bevorderen door middel van kennisoverdracht en publieke discussie. Het primaire doel van het centrum is de bevolking van Hoorn in contact brengen met uitingen van bouwkunst en aanverwante kunsten, het wekken van belangstelling voor...

Houten – Architectuurcentrum Makeblijde

Architectuurcentrum Makeblijde is een dynamisch landschaps- en architectuurcentrum in de gemeente Houten. Een regionaal kennis- en activiteiten centrum voor het oplossen, verkennen, uitwisselen en creëren van aan ruimtelijke ordening gerelateerde vraagstukken. Architectuurcentrum Makeblijde...

Leeuwarden – ARK Fryslân

ARK fryslân wil een zo breed mogelijk publiek bij (het debat over) de ruimtelijke kwaliteit binnen Fryslân betrekken. Het begrip Centrum voor Architectuur en Ruimtelijke Kwaliteit wordt ruim uitgelegd, waarbij naast de architectuur van de gebouwen en bouwwerken, zeker ook de architectuur van...

Leiden – Rijnlands Architectuur Platform

RAP is een onafhankelijke non-profit organisatie die zich inzet om een breed publiek te informeren, enthousiast te maken voor en te betrekken bij ontwikkelingen op het gebied van architectuur in de regio Rijnland. Hiertoe wordt een gevarieerd programma aangeboden waaronder tentoonstellingen,...

Lelystad – Stichting ALS

Stichting ALS Lelystad staat voor Architectuur, Landschap en Stedenbouw. De Stichting heeft als doel om de betrokkenheid van Lelystedelingen met hun fysieke omgeving te bevorderen rondom het thema architectuur, landschap en stedenbouw. Dat doet zij door middel van het organiseren van activiteiten...